Extrémne vlny sú čoraz nebezpečnejšie: Sú nepredvídateľné a prichádzajú bez varovania

Extrémne vlny sú vzácnym fenoménom, no netreba si ich mýliť s vlnami cunami. Stoja za nimi iné procesy.

Extrémne vlny sú nepredvídateľné a môžu potopiť lode
Zdroj: NOAA

Pod pojmom extrémna vlna sa rozumie vlna, ktorá sa objaví bez varovania a je oveľa väčšia ako bežné vlny. Nie sú to tak úplne vlny cunami, ktoré vznikajú dôsledkom zemetrasení alebo iných fenoménov, ktoré ovplyvňujú pohyb vody v moriach či oceánoch.

Extrémnou vlnou sa rozumie každá, ktorá svojou výškou presiahne výšku štandardnej vlny o minimálne dvojnásobok. Nepatria však vždy k najväčším vlnám, aké možno na vodnej hladine pozorovať. Spôsobujú ich viaceré faktory, napríklad silný vietor alebo prúdy, ktoré spoja viaceré vlny do jednej oveľa väčšej.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Výskum extrémnych vĺn stále prebieha, preto sa nedá s istotou povedať, čo tieto vodné fenomény môže vytvárať. Vedci z University of Southampton však v roku 2019 zistili, že síce ich je o niečo menej, no sú oveľa nebezpečnejšie.

Ich štúdia bola prvou svojho druhu, ktorá využila dlhodobé dáta z rozsiahlej časti oceánu. Prostredníctvom nich sa pokúšala zistiť, ako sa tieto nepredvídateľné a nebezpečné vlny správajú. Extrémne vlny totiž predstavujú riziko nielen pre menšie lode, ale aj pre obrovské nákladné plavidlá. V minulosti sa totiž objavili aj vlny, ktoré mali výšku takmer 30-metrov. V niektorých prípadoch dokázali zmiesť ľudí z brehu do mora.

V rámci novej štúdie mali autori k dispozícii dáta od roku 1994 až do roku 2016. Dáta pochádzali z 15 bójí, ktoré monitorovali hladinu oceánu. Výskum ukázal, že výskyt a intenzita extrémnych vĺn sa môže vzhľadom na oblasť a časové obdobie výrazne líšiť. Ak však spriemerujú dáta za posledných rokov, vychádza im že aktivita extrémnych vĺn o niečo klesla, no zároveň boli vlny o niečo vyššie.

„Našli sme jediný predchádzajúci výskum svojho druhu, podľa ktorého sa výskyt extrémnych vĺn zvyšuje v lete a v zime. Naša štúdia si všimla, že sa extrémne vlny objavujú len v zimných mesiacoch, od decembra do februára,“ píšu autori štúdie.

Riziko pre lode a námorníkov

Naučiť sa ako predpovedať extrémne vlny je mimoriadne dôležité, hlavne čo sa týka bezpečnosti pre námorníkov, samotné lode, ale aj ekonomiku. Štúdia vedcov môže poskytnúť nástroje na informovanie priemyslov a poskytnúť im viac informácií o tom, aký je výskyt extrémnych vĺn v určitom regióne.

Extrémne vlny sú nepredvídateľné a môžu potopiť lode
Zdroj: ESA

Nie je to však len problém Spojených štátov, na ktoré sa autori štúdie zameriavali. Po celom svete sa extrémne vlny vyskytujú aj niekoľkokrát za deň. Štúdia z roku 2004 odhalila v trojtýždňovom okne viac ako desať extrémnych vĺn, ktorých výška presahovala 25 metrov.

„Na sezónnej škále pozorujeme, že extrémne vlny sú vyššie a častejšie skôr v zime ako v letných mesiacoch. Ukázali sme, že ak chceme predpovedať výskyt týchto vĺn, musíme počítať nielen so sezónnymi, ale aj medziročnými údajmi,“ píše sa v štúdii.

Ako už bolo spomenuté, extrémne vlny predstavujú pre lode mimoriadne riziko z niekoľkých dôvodov. Sú vzácne, nedajú sa s istotou predpovedať a objaviť sa môžu bez varovania. Ak sa takáto vlna objaví, udrie obrovskou silou. 12-metrová vlna dokáže zasiahnuť loď silou 6 ton na meter štvorcový. Extrémne vlny sú však omnoho väčšie a dokážu udrieť silou až 100 ton na meter štvorcový.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre