BezpečnosťSpravodajstvo

EÚ vyzýva, aby sa obmedzilo využívanie AI za účelom rozpoznávania tvárí na verejnosti

Európsky parlament oficiálne vyzval tvorcov legislatívy, aby prišli s návrhom zákona, ktorý obmedzí používanie AI za účelom rozpoznávania tvárí na verejnosti.

Technológia rozpoznávania tváre je v posledných týždňoch čoraz frekventovanejšou témou. Dôvodom je, že regulačné úrady únie ešte v júni tohto roka volali potom, aby došlo k obmedzeniu využívania tejto technológie naprieč verejným priestranstvom.

Európski poslanci chcú regulovať využívanie AI za účelom rozpoznávania tvárí na verejnom priestranstve

Najnovšie európski poslanci „oficiálne vyzvali“ na trvalý zákaz používania a automatizovania technológie rozpoznávania tvárí na verejnom priestranstve. Uznesenie prijalo 377 poslancov európskeho parlamentu, 248 poslancov hlasovalo proti, a 63 poslancov sa zdržalo hlasovania. Informuje o tom Európsky parlament.

Aby bolo však zrejme, prijaté uznesenie nie je ešte právne záväzné. Ide skôr o vyjadrenie zámeru. Jedným z ďalších krokov, ktorý bude nasledovať, je diskusia na úrovni Európskej komisie, ktorá by mala neskôr predložiť návrh zákonov a ďalšej legislatívy, ktorá by sa mal niesť v duchu obáv poslancov.

Poslanci vyjadrili obavy z možného zneužitia tejto technológie, ktorého výsledkom by mohla byť napríklad diskriminácia, či potláčanie menšín a ďalších margilizovaných skupín. Rovnako hovoria, že táto technológia nemôže byť využívanou „len tak“, ale musí na jej využívanie existovať opodstatnený dôvod, napríklad podozrenie zo spáchania trestného činu.

„V záujme rešpektovania súkromia a ľudskej dôstojnosti poslanci požadujú trvalý zákaz automatizovaného rozpoznávania osôb na verejných priestranstvách s tým, že občania by mali byť monitorovaní iba v prípade podozrenia z trestného činu…“ píše sa v publikovanej správe Európskym parlamentom.

Nejde však o jediné opatrenie, ktoré bolo v rámci uznesenia prijaté. Európsky parlament rovnako vyjadril zámer zákazu systémov sociálneho bodovania, ktoré sa pokúšajú hodnotiť dôveryhodnosť občanov na základe ich správania, či osobnosti.

„Sme jednoznačne proti prediktívnej polícii založenej na použití AI a akéhokoľvek spracovania biometrických údajov, ktoré vedie k hromadnému sledovaniu. Je to obrovská výhra pre všetkých európskych občanov.“ uviedol spradovajca, Petar Vitanov.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close