Spravodajstvo

Čo je to “Dark Web”? A prečo sa mu je lepšie vyhýbať

Dark Web je priestorom na internete, ku ktorému sa tak ľahko nedostanete. A to, že je k nemu štažený prístup je vlastne aj dobré. Lebo to nie je priestor pre slušného človeka.

Internet nie je len pekné pozlátko kde hľadáme informácie, ale aj miesto kde sa dejú veci, o ktorých je možno lepšie nevedieť. Takýmto miestom je aj “Dark Web”, teda odvrátená stránka internetu, ktorá nie je indexovaná internetovými vyhľadávačmi a zároveň je k nej zťažený prístup. Väčšinou slúži na aktivity, s ktorými nie je všetko v “kostolnom poriadku” a dostať sa na neho je zložitejšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Prístup k nemu majú špecifické internetové prehliadače, ako je napríklad Tor a ďalšie, s ktorými sa je možné dostať k online trhoviskám kde sa odohráva časť “skrytej ekonomiky”.

Wikipeda  Dark Web opisuje ako celosvetový webový obsah, ktorý existuje na sieťach, ku ktorým potrebujete špeciálny softvér, aby ste sa vedeli k nemu pripojiť. Dark Web zahŕňa malé siete typu peer-to-peer medzi kamarátmi a veľké, populárne siete ako Tor, Freenet, I2P a Riffle, ktoré prevádzkujú verejné organizácie a jednotlivci. Používatelia tohto typu stránok označujú bežný web ako Clearnet kvôli jeho nezašifrovanej povahe.

Portál digital.com  zas hovorí o Dark Webe ako o časti internetu, ktorý leží na “úplnom dne” a k jeho prístupu je potrebné disponovať o niečo širšími internetovými zručnosťami. Pripojiť sa k nemu je totiž potrebné pomocou softvéru, ktorý nie je tak bežným. Ten slúži na úplnú anonymizáciu používateľa, vrátane IP adresy, z ktorej tento druh stránok navštevuje.

Kto používa Dark Web?

Dark Web je historicky oblasťou internetu, ku ktorej má prístup len jeho mala menšina používateľov. Len pre zaujímavosť, z 1-miliardy používateľov k nej pristupujú na dennej približne 3%. Dark Web je z mnohých dôvodov príťažlivým pre jeho návštevníkov, a jedným z nich je anonymita. Je to totiž svet neznáma, plný čiernych trhov, bezohľadného chovania a nie tých najetickejších spôsobov správania sa. Už asi bližšie netreba vysvetľovať, aká skupina ľudí ho používa.

Čo môžete nájsť na Dark Webe?

Ukradnuté čísla kreditných kariet

Jedným z veľkých biznisov v rámci Dark Webu sú súkromné informácie, medzi ktoré samozrejme patria aj čísla kreditných kariet.

Falošné doklady

Jednou z ďalších populárnych oblastí, ktorá je súčasťou Dark Webu sú aj osobné dokumenty, akými sú napríklad osobné doklady. Len pre zaujímavosť, vytvoriť takýto  doklad podľa portálu Digital.com  stojí približne 1 000 a viac dolárov. Medzi dokladmi samozrejme by ste našli aj vysokoškolské tituly, občianske preukazy, pasy a podobne.

Drogy a návykové látky

Drogy či iné návykové látky sa nepredávajú na ulici bežne (pozn. redakcie: narážame na väčší obchod). Títo ľudia, ktorí s nimi obchodujú sa musia niekde stretnúť, a kde inde je ideálnejší priestor na prvotný kontakt ako na Dark Webe?

Zbrane, dáta,…

Áno, aj toto sú oblasti, s ktorými sa môžete na tejto odvrátenej strane internetu stretnúť.

Ako Dark Web vlastne funguje?

Dark Web je vo všeobecnosti považovaný za nelegálne trhovisko. Paradoxom je, že mnoho týchto webov funguje ako bežné trhoviská, napríklad eBay, Amazon a ďalšie, len sa nepredáva legálny, ale nelegálny tovar. Vďaka tomu priťahuje hlavne ľudí  s nie najčestnejšími alebo najmorálnejšími myšlienkami. Treba však ešte dodať, že Dark Web  nie je len o obchodovaní, ale aj obsahu, ktorý štandardne na internete nenájdete.

Ako sa dá bojovať s Dark Webom?

Treba povedať, že myšlienka Dark Webu ako anonymného priestoru je pozitívnou. Ale nadmerná anonymita priniesla aj mnoho negatív, a tou je ilegálny obchod. Bojovať s nimi v globálnom meradle je pravdepodobne nemožné. Lebo jeden takýto web zničíte, a ďalších niekoľko medzi časom vyrastie. Asi najneznámejšou kauzou bol prípad “Silk Road”. Jednalo sa o trhovisko podobné tým najväčším ako eBay, Amazon a ďalšie, len sa tu nepredával bežný tovar, ale drogy, zbrane a podobne.

Toto trhovisko vzniklo vo februári 2011 a ponúkalo anonymitu, ako pre predajcov tak aj pre kupcov a ako platidlo boli využívané digitálne meny, najme Bitcoin.Údajne tu prebehlo za necelé 2 roky jeho fungovania viac ako 1,2-milióna transakcií. Autorom tohto projektu bol Ross Ulbricht, ktorý bol v októbri 2013 uväznený a stránka bola zablokovaná. Ulbricht je odvtedy uväznený a prehral viacero súdnych sporov, a pravdepodobne vo väzbe bude ešte dlho. Bol odsúdený totiž na 30-rokov. Z pohľadu laika sa môže tento trest zdať ako veľký a neprimeraný, ale opak je pravdou. Ulbricht vytvoril trhovisko, kde sa neobchodovalo len s drogrami, ale aj s ľudskými životmi.

Dark Web je miestom, ktoré na prvý pohľad sa môže zdať atraktívnym, ale opak je pravdou. Hlavne mladí ľudia bažiaci po totálnej anonymite a túhe skúšať nové veci sú najviac ním ohrození. Treba mať však na pamäti, je potrebné premýšľať nad vecami, lebo neskôr ich môže človek oľutovať a nebudú sa môcť vrátiť. Preto treba všetky tieto aktivity odsúdiť a bojovať proti ním.

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close