SpravodajstvoVeda a výskum

Astrofyzici prišli s odvážnou teóriou, ktorá by mohla pomôcť vyriešiť rovno dve vesmírne záhady

Dvojica výskumníkov z Číny sa pozrela do jadra našej galaxie.

Astrofyzici predkladajú odvážnu teóriu, ktorá by dokázala vyriešiť dve veľké záhady vesmíru. Tou prvou je, prečo z jadra našej galaxie uniká podozrivo veľké množstvo vysokoenergetického žiarenia. Tou druhou je temná hmota, záhadná neviditeľná hmota, ktorú nevedia pozorovať, píše portál Space.

Záhada temnej hmoty trápi vedcov už od chvíle, kedy bola táto hmota objavená, približne pred 50 rokmi. Nová teória, ktorá by tento problém mohla vyriešiť je teória „gravitačných portálov.“ Tvrdí, že ak sa temná hmota dostane do jedného z týchto portálov, jej častice sa navzájom vyhladia a výsledkom sú vysokoenergetické gama lúče.

Tento fenomén by sa mohol diať v jadre našej galaxie, Mliečnej dráhy. V jej strede sa majú nachádzať husté zoskupenia temnej hmoty a zároveň je to aj oblasť, odkiaľ zachytávame silné gama lúče. Táto teória je zatiaľ v zárodku, no ak by sa ukázala byť pravdivou, astrofyzici by získali viac stôp o tom, ako sa môže temná hmota správať a ako by mohla občasne reagovať s normálnou hmotou vo vesmíre.

Záhada temnej hmoty

Temná hmota tvorí približne 80% všetkej hmoty vo vesmíre. Svoj názov dostala vďaka tomu, že nereaguje s normálnou hmotou a neprijíma, nevyžaruje, ani neodráža žiadnu formu žiarenia. Objavená bola v 70. minulého storočia, kedy si astronómka Vera Rubin všimla, že galaxie rotujú rýchlejšie, než by mali. To by nebolo možné bez ďalšieho zdroja gravitácie, ktorý nemôžeme vidieť.

Astronómovia spočiatku netušili, či musia zmeniť svoje chápanie gravitácie, alebo do svojich modelov pridať novú látku. Rok čo rok ich pozorovania obmedzovali možnosti ktoré mali, pretože žiadna z modifikovaných teórií gravitácie nedokázala vysvetliť správanie objektov vo vesmíre. Ostala len teória temnej hmoty. Vedci predpokladajú, že temná hmota môže byť tvorená časticami, ktoré nepoznáme.

Nová teória

Teória gravitačných portálov bola publikovaná na portáli arXiv a jej autormi sú Sun Xu-Dong a Dai Ben-Zhong, z China Key Laboratory of Astroparticle Physics. Ich práca sa zakladá na neúplných poznatkoch o gravitácii. Vieme vysvetliť, ako sa gravitácia správa vo veľkom merítku a ako ovplyvňuje správanie mesiacov, planét, hviezd a galaxií. Ak by sme sa však chceli pozrieť na gravitáciu v malom merítku, na úrovní častíc, zistíme, že momentálne neexistuje kvantová teória gravitácie, ktorá by toto správanie dokázala vysvetliť.

Je preto možné, že sa gravitácia v kvantovom stave môže správať úplne inak a my tieto procesy zatiaľ nechápeme.  Podľa výskumu je ale možné, že sa môžu častice temnej hmoty občas zraziť. Zrážky temnej hmoty by boli častejšie v jadre našej galaxie, kde je hustota temnej hmoty vyššia. Po zrážke by vznikol vysokoenergetický elektrón, ktorý by cestoval vesmírom, kým by sa nestretol s nízkoenergetickým fotónom a vtedy by vznikol gama lúč. To by mohlo vysvetliť aj prebytok gama lúčov, ktoré pozorujeme vychádzať z jadra našej galaxie.

Práca dvojice vedcov je momentálne len teoretická a bola „ušitá na mieru“ pozorovaniam gama lúčov, ktoré zachytávame z nášho jadra. Ak by sa ich práca ukázala byť správnou, vedci by mohli podniknúť ďalšie kroky k vyriešeniu záhady temnej hmoty.

Mohlo by Vás zaujímať

Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close