SpravodajstvoVeda a výskum

Ako môže budúcnosť rozhodovať o našej minulosti? Koncept „retrokauzality“ nám má pomôcť s chápaním kvantovej fyziky

V kvantovom svete sa môžu odohrať veci, ktoré na prvý pohľad nedávajú zmysel. Vedci sa preto snažia pochopiť, čo sa deje.

V roku 2022 Nobelovu cenu za fyziku získala práca, ktorá nám ukázala, že svet kvantovej fyziky sa neriadi podľa našich intuitívnych predstáv o tom, ako by mal vesmír fungovať.

Vedci totiž dlhú dobu predpokladali, že vzdialené objekty potrebujú nejaké fyzické médium na to, aby mohli medzi sebou interagovať. Napriek tomu práca dokázala, že existuje tajomné prepojenie medzi vzdialenými časticami. Iní vedci si všimli, že táto štúdia narušila naše predstavy o tom, že musí existovať nejaká objektívna vec, ktorá je základom pre naše vnímanie. V tomto prípade je problém experimenty vysvetliť len ak pevne veríme tomu, že musia korešpondovať s istou skutočnosťou.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Portál The Conversation ale vysvetľuje, že fyzici uvažujú nad upustením od myšlienky, že naše prítomné akcie nemôžu ovplyvniť minulé udalosti. Tento koncept nazývajú retrokauzalita a mohol by nám pomôcť interpretovať výsledky kvantových experimentov, ktoré na prvý pohľad nedávajú zmysel.

Ako je však možn;é, že súčasné akcie by dokázali ovplyvniť tie minulé? V tomto prípade existujú dva pojmy, ktoré spolu úzko súvisia, no znamenajú niečo iné – korelácia a kauzalita. Korelácia je vzťah medzi dvoma objektmi alebo javmi, ktoré sú obe kontrolované tretím faktorom. Tlakomer a počasie majú koreláciu, no samotný tlakomer neovplyvňuje počasie. Obe sú však riadené atmosférickým tlakom.

Ak hovoríme o kauzalite, potom hovoríme o jednej veci, ktorá má priamy dopad na druhú. Ak vypijeme ráno kávu, náš tep sa zvýši. Rozdiel je v tom, že manipulácia s tlakomerom nezmení počasie, no ak si rannú kávu odpustíme, náš tep sa zmení. Moderná veda sa pokúša manipulovať s čo najviac systémami a skúma, čo všetko sa mení ak zmeníme určitú premennú.

Zvláštny svet kvantovej fyziky

V bežnom živote intuitívne chápeme, že najprv urobíme jednu vec a jej dôsledky môžeme pozorovať o nejaký čas neskôr. Inými slovami povedané, každá akcia vyvolá nejakú reakciu. Táto myšlienka sa tak vryla do nášho každodenného života, že len málokedy nad tým rozmýšľame.

V 60. rokoch minulého storočia fyzik John Bell prišiel s teóriou, ktorá ohrozovala Einsteinovu teóriu relativity, dnes neoddeliteľnú súčasť modernej fyziky. Bellova teória hovorí o dvoch hypotetických fyzikoch, ktorí merajú častice zo spoločného zdroja. Každý fyzik si vyberie jednu metódu výskumu z niekoľkých a následne pozoruje, čo sa deje. Ak svoje pokusy zopakujú mnohokrát, dostanú zoznam výsledkov.

Bell veril, že kvantová mechanika predpokladá existenciu zvláštnych korelácií v dátach. Tieto korelácie naznačovali, že voľba výskumu jedného vedca ovplyvnila výsledky druhého a naopak. Nezáviselo pritom na tom, ako ďaleko sa od seba fyzici nachádzajú. Podľa Bella kvantové častice „nevedeli“ akým spôsobom ich budú fyzici merať.

Retrokauzálny model však vysvetľuje niečo zvláštne. Podľa neho fyzici kvantové častice ovplyvnili v momente, kedy si vybrali metódu pozorovania. Ich voľba teda vplývala na častice ešte skôr, ako sa častice dostali k meracím prístrojom.

V tomto prípade sa vedci stretávajú aj s pojmom superdeterminizus. Znamená to, že merania nie sú niečo, s čím môžeme hýbať, namiesto toho sú predom určené. Ak by sme mali možnosť s nimi voľne hýbať, potom by sme narušili koreláciu. Táto myšlienka má aj svojich kritikov. Tí tvrdia, že superdeterminizmus znamená v podstate to, že neexistuje žiadna slobodná vôľa. V prípade superdeterminizmu niečo kontroluje náš výber meracích prístrojov a zároveň aj častice.

Retrokauzalita ale hovorí, že vo svete kvantovej fyziky častice nepoznajú rozdiel medzi minulosťou a budúcnosťou. Ide o odvážnu teóriu, ktorá sa v súčasnosti len rozbieha. Vedci však veria, že pomocou nej by dokázali pochopiť bizarný svet kvantovej fyziky.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close